Dokumenti

Paziņojums

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 66.panta otro daļu,
70.panta pirmo un otro daļu, 74.panta otrās daļas 1.punktu sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Olimpiskais centrs Rēzekne” valde sasauc ārkārtas
dalībnieku 2024.gada 20.jūnijā

Sapulce notiks: konferenču zālē, Stacijas ielā 30, Rēzeknē, plkst. 13:00.
Darba kārtība:

  1. Par SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” grozījumiem darba plānā
    2024.gadā;
  2. Citi jautājumi.

Iepirkumi