Dokumenti

Jaunākās izsoles un rezultāti:

Paziņojums

Pamatojoties uz Komerclikuma 174.p., 179.p., 210.p., 213.p., 214.p.; Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 27.p., 34.p., 54.p., 66.p., 68.p., 69.p. un 73.p. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Olimpiskais centrs Rēzekne” valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci, kas notiks konferenču zālē,

Stacijas ielā 30, Rēzeknē, 2022. gada 10. maijā plkst. 09.30 ar šādu darba kārtību:

  1. 2021.gada finanšu pārskata apstiprināšana;
  2. revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana;
  3. vidējā termiņa darbības stratēģijas izpilde 2021.gadā un kapitālsabiedrības darbības rezultātu saskaņā ar definētājiem finanšu un nefinanšu mērķiem izvērtējums;
  4. vidējā termiņa stratēģijas 2020.-2022.gadam grozījumu un 2022.gada plāna apstiprināšana;
  5. SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne” telpu un aprīkojuma izmantošanas izcenojumu apstiprināšana Rēzeknes valstspilsētas domes Bērnu jaunatnes sporta skolai;
  6. 2022.gada budžeta apstiprināšana;
  7. valdes locekļu darbības izvērtējums iepriekšējā pārskata gadā;
  8. citi jautājumi:
    1. par telefona un degvielas limitu apstiprināšanu valdes locekļiem.