Dokumenti

Paziņojums

Pamatojoties uz Komerclikuma 174.p., 179.p., 210.p., 213.p., 214.p.; Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 27.p., 34.p., 54.p., 66.p., 68.p., 69.p. un 73.p. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Olimpiskais centrs Rēzekne” valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci, kas notiks konferenču zālē,

Stacijas ielā 30, Rēzeknē, 2023. gada 19. aprīlī plkst. 09.30 ar šādu darba kārtību:

  1. 2022. gada finanšu pārskata apstiprināšana;
  2. revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana;
  3. vidējā termiņa darbības stratēģijas izpilde 2022. gadā un kapitālsabiedrības darbības rezultātu saskaņā ar definētājiem finanšu un nefinanšu mērķiem izvērtējums;
  4. vidējā termiņa stratēģijas 2023.-2025. gadam grozījumu un 2022. gada plāna apstiprināšana;
  5. 2023. gada darba plāna apstiprināšana;
  6. 2023. gada budžeta apstiprināšana;
  7. valdes locekļu darbības izvērtējums 2022. gadā un atlīdzības noteikšana;
  8. citi jautājumi:
    1. par telefona un degvielas limitu apstiprināšanu valdes locekļiem.