Dokumenti

Paziņojums

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 12.punktu,
66.panta otro daļu, 74.panta otro daļu.70.panta pirmo un otro daļu,
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Olimpiskais centrs Rēzekne” valde
sasauc ārkārtas dalībnieku 2023.gada 22.decembrī.
Sapulce notiks: konferenču zālē, Stacijas ielā 30, Rēzeknē, plkst.
11:00.
Darba kārtība:

  1. Par SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” dalību izsolē sporta
    centra ēka Atbrīvošanas alejā 166A, Rēzeknē;
  2. Par grozījumiem SIA ”Olimpiskais centrs Rēzekne” attīstības
    plānošanas dokumentos.