Dokumenti

Jaunākās izsoles un rezultāti:

Rezultāti:

Kafejnīca 29,8 mplatībā

Telpa Nr. 1004 – slidu asināšana, sporta inventāra/ekipējuma remonts 18,73 mplatībā

Veikals pie lifta Nr.LF1 – sporta inventāra/preču veikals 55,6 mplatībā

Veikals zem kāpnēm Nr.1106 – sporta inventāra/preču veikals 35,65 mplatībā

Paziņojums

Pamatojums: Komerclikuma 196.p.; Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums 62., 63.p., 66.p. 9.d., 68, 70., 73.p. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Olimpiskais centrs Rēzekne” valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci Rēzeknē, Stacijas iela 30, konferenču zālē, 2020. gada 18. decembrī plkst. 09:30 ar šādu darba kārtību:

  • Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Olimpiskais centrs Rēzekne” pamatkapitāla palielināšanu.
  • Pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.
  • Sabiedrības statūtu grozījumi grozījumu apstiprināšana.
  • Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Olimpiskais centrs Rēzekne” statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.