Dokumenti

Jaunākās izsoles un rezultāti:

Rezultāti:

Telpa Nr.47 – kosmetoloģisko procedūru kabineta ierīkošanai

Paziņojums

Pamatojums: Komerclikuma 196.p.; Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums 62., 63.p., 66.p. 9.d., 68, 70., 73.p. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Olimpiskais centrs Rēzekne” valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci Rēzeknē, Stacijas iela 30, konferenču zālē,,

2021. gada 7. decembrī plkst. 10:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Par SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne” pamatkapitāla palielināšanu.
  2. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.
  3. Sabiedrības statūtu grozījumi un grozījumu apstiprināšana.
  4. Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.