Dokumenti

Paziņojums

Pamatojoties uz Komerclikuma 174.p., 179.p., 210.p., 213.p., 214.p.; Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 27.p., 34.p., 54.p., 66.p., 68.p., 69.p. un 73.p. sabiedrības ar ierobežotu atbildību  “Olimpiskais centrs Rēzekne” valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci Rēzeknes pilsētas domē, kab. Nr. 218, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, 2021. gada 21. maijā plkst. 10:00 ar šādu darba kārtību:

  1. 2020. gada finanšu pārskata apstiprināšana;
  2. revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana;
  3. vidējā termiņa darbības stratēģijas izpilde 2020. gadā un kapitālsabiedrības darbības  rezultātu saskaņā ar definētājiem finanšu un nefinanšu mērķiem izvērtējums;
  4. vidējā termiņa stratēģijas 2020.-2022. gadam papildinājumu un 2021. gada plāna  apstiprināšana;
  5. Sabiedrības 2021. gada budžeta apstiprināšana;
  6. valdes locekļu darbības izvērtējums iepriekšējā pārskata gadā;
  7. Sabiedrības atlīdzības nolikuma apstiprināšana.
  8. Citi jautājumi:
    1. par telefona un degvielas limitu apstiprināšanu valdes locekļiem.