Iepirkumi

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA OCR 2024/2

Publikācijas datums: 08.02.2024.

Identifikācijas Nr. OCR 2024/2

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Olimpiskais centrs Rēzekne”

Reģistrācijas Nr. 42403028190

Juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601

Biroja adrese: Stacijas iela 30, Rēzekne, LV-4601

Kontaktpersona: Dana Tretjakova

Tālrunis: +371 220229992

E-pasts: ocr@rezekne.lv

Līguma priekšmets: veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumi SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vajadzībām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: 2024. gada 28.februārim plkst. 11.00, elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

◉ Nolikums

Paziņojums par rezultātu

Pasūtītāja nosaukums:  SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”

Identifikācijas Nr. OCR 2024/2

Iepirkuma priekšmets: veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumi SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”

Saņemto piedāvājumu skaits: 3

Iepirkumu komisijas 2024. gada 28. februāra lēmums: Līguma slēgšanas tiesības par elektroenerģijas piegāde piešķirt SIA "Green Line Services", reģ. Nr. 40103711579, ar piedāvāto līgumcenu 35694.0 EUR bez PVN

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 28.02.2024.

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA OCR 2024/1

Publikācijas datums: 21.01.2024.

Identifikācijas Nr. OCR 2024/1

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Olimpiskais centrs Rēzekne”

Reģistrācijas Nr. 42403028190

Juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601

Biroja adrese: Stacijas iela 30, Rēzekne, LV-4601

Kontaktpersona: Vladimirs Starovoitovs

Tālrunis: +371 26418822

E-pasts: ocr@rezekne.lv

Līguma priekšmets: Elektroenerģijas piegāde OCR darbības nodrošināšanai

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: 2024.gada 7. februārim plkst. 10:00, elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

◉ Nolikums

Paziņojums par rezultātu

Pasūtītāja nosaukums:  SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”

Identifikācijas Nr. OCR 2024/1

Iepirkuma priekšmets: Elektroenerģijas piegāde OCR darbības nodrošināšanai

Saņemto piedāvājumu skaits: 7

Iepirkumu komisijas 2024. gada 07. februāra lēmums: Līguma slēgšanas tiesības par elektroenerģijas piegāde piešķirt SIA “Alexela ", reģ. Nr. 40103752971, ar piedāvāto līgumcenu 0.00264 EUR par Kwh bez PVN

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 7.02.2024.

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA OCR 2023/1

Publikācijas datums: 06.01.2023.

Identifikācijas Nr. OCR 2023/1

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Olimpiskais centrs Rēzekne”

Reģistrācijas Nr. 42403028190

Juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601

Biroja adrese: Stacijas iela 30, Rēzekne, LV-4601

Kontaktpersona: Dana Tretjakova

Tālrunis: +371 20229992

E-pasts: ocr@rezekne.lv

Līguma priekšmets: Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumi SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vajadzībām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: Līdz 2023. gada 18. janvārim plkst. 14:00, elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

Paziņojums par rezultātu

Pasūtītāja nosaukums:  SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”

Identifikācijas Nr. OCR 2023/1

Iepirkuma priekšmets: Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumi SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vajadzībām

Saņemto piedāvājumu skaits: 1

Iepirkumu komisijas 2023. gada 19. janvāra lēmums: Pārtraukt

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 18.01.2023.

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA OCR 2022/8

Publikācijas datums: 22.12.2022.

Identifikācijas Nr. OCR/2022/8

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Olimpiskais centrs Rēzekne”

Reģistrācijas Nr. 42403028190

Juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601

Biroja adrese: Stacijas iela 30B, Rēzekne, LV-4601

Kontaktpersona: Vladimirs Starovoitovs

Tālrunis: +371 26418822

E-pasts: ocr@rezekne.lv

Līguma priekšmets: Elektroenerģijas iegāde SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vajadzībām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: Līdz 2023. gada 16. janvārim plkst. 10:00, elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

Paziņojums par rezultātu

Pasūtītāja nosaukums:  SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”

Identifikācijas Nr. OCR 2022/8

Iepirkuma priekšmets: Elektroenerģijas iegāde SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vajadzībām

Saņemto piedāvājumu skaits: 5

Iepirkumu komisijas 2023. gada 16. janvāra lēmums: Līguma slēgšanas tiesības par elektroenerģijas iegādi SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vajadzībām piešķirt SIA “Ignitis Latvija”, reģ. Nr. 40103642991, ar piedāvāto līgumcenu 5753.78 EUR bez PVN.

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 19.01.2023.

Plānotais līguma slēgšanas datums: 27.01.2023.

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA OCR 2022/1

Publikācijas datums: 26.08.2022.

Identifikācijas Nr. OCR/2022/1

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Olimpiskais centrs Rēzekne”

Reģistrācijas Nr. 42403028190

Juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601

Biroja adrese: Stacijas iela 30B, Rēzekne, LV-4601

Kontaktpersona: Vladimirs Starovoitovs

Tālrunis: +371 26418822

E-pasts: ocr@rezekne.lv

Līguma priekšmets: Elektroenerģijas iegāde SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vajadzībām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: Līdz 2022. gada 20. septembrim plkst. 10:00, elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

Paziņojums par rezultātu

Pasūtītāja nosaukums:  SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”

Identifikācijas Nr. OCR 2022/1

Iepirkuma priekšmets: Elektroenerģijas iegāde SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vajadzībām

Saņemto piedāvājumu skaits: 1

Iepirkumu komisijas 2022. gada 20. septembra lēmums: Pārtraukt iepirkumu, atstāt bez rezultāta.

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 20.09.2022.

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA OCR 2021/4

Publikācijas datums: 25.10.2021.

Identifikācijas Nr. OCR/2021/4

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Olimpiskais centrs Rēzekne”

Reģistrācijas Nr. 42403028190

Juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601

Biroja adrese: Stacijas iela 30B, Rēzekne, LV-4601

Kontaktpersona: Vladimirs Starovoitovs

Tālrunis: +371 26418822

E-pasts: ocr@rezekne.lv

Līguma priekšmets: Elektroenerģijas iegāde SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vajadzībām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: Līdz 2021.gada 17.novembrim plkst. 10:00, elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

Paziņojums par rezultātu

Pasūtītāja nosaukums:  SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”

Identifikācijas Nr. OCR 2021/4

Iepirkuma priekšmets: Elektroenerģijas iegāde SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vajadzībām

Saņemto piedāvājumu skaits: 5

Iepirkumu komisijas 2021. gada 17. novembra lēmums: Līguma slēgšanas tiesības par elektroenerģijas iegādi SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vajadzībām piešķirt SIA “Enefit”;  reģ. Nr. 40003824046, par piedāvāto līgumcenu 2995.20 EUR (divi  tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci eiro, 20 centi)

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 24.11.2021.

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA OCR/2021/3

Publikācijas datums: 08.02.2021.

Identifikācijas Nr. OCR/2021/3

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Olimpiskais centrs Rēzekne”

Reģistrācijas Nr. 42403028190

Juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601

Biroja adrese: Stacijas iela 30B, Rēzekne, LV-4601

Kontaktpersona: Baiba Širina

Tālrunis: +371 26147640

E-pasts: ocr@rezekne.lv

Līguma priekšmets: Elektroenerģijas iegāde SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vajadzībām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: 2021. gada 23. februārim pulksten 10:00 elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

Paziņojums par rezultātu

Pasūtītāja nosaukums:  SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”

Identifikācijas Nr. OCR/2021/3

Iepirkuma priekšmets: Elektroenerģijas iegāde SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vajadzībām

Saņemto piedāvājumu skaits: 5

Iepirkumu komisijas 2021. gada 23. februāra lēmums: Līguma slēgšanas tiesības par elektroenerģijas iegādi SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vajadzībām piešķirt SIA “JA Power”;  reģ. Nr. 40103780693, par piedāvāto līgumcenu 35554,32  EUR (trīsdesmit pieci  tūkstoši pieci simti piecdesmit četri eiro, 32 centi)

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 23.02.2021.

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA OCR/2021/1

Publikācijas datums: 11.01.2021.

Identifikācijas Nr. OCR/2021/1

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Olimpiskais centrs Rēzekne”

Reģistrācijas Nr. 42403028190

Juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601

Biroja adrese: Stacijas iela 30B, Rēzekne, LV-4601

Kontaktpersona: Baiba Širina

Tālrunis: +371 26147640

E-pasts: ocr@rezekne.lv

Līguma priekšmets: Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma nodrošināšana SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vajadzībām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: 2021. gada 26. janvārim pulksten 14:00 elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

Paziņojums par rezultātu

Pasūtītāja nosaukums:  SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”

Identifikācijas Nr. OCR/2021/1

Iepirkuma priekšmets: Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma nodrošināšana SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vajadzībām

Saņemto piedāvājumu skaits: 1

Iepirkumu komisijas 2021. gada 26. janvāra lēmums: Līguma slēgšanas tiesības Par veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma nodrošināšanu SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vajadzībām piešķirt SIA “GREEN LINE SERVICES”;  reģ. Nr. 40103711579, par piedāvāto līgumcenu 24729,00  EUR (divdesmit četri  tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi eiro, 00 centi)

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 26.01.2021.

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA OCR/2019/10

Publikācijas datums: 29.11.2019.

Identifikācijas Nr. OCR/2019/10

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Olimpiskais centrs Rēzekne”

Reģistrācijas Nr. 42403028190

Juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601

Biroja adrese: Stacijas iela 30B, Rēzekne, LV-4601

Kontaktpersona: Baiba Širina

Tālrunis: +371 26147640

E-pasts: ocr@rezekne.lv

Līguma priekšmets: Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma nodrošināšana SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vajadzībām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: Līdz 2019. gada 18. decembrim pulksten 14:00 elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

Paziņojums par rezultātu

Pasūtītāja nosaukums:  SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”

Identifikācijas Nr. OCR/2019/10

Iepirkuma priekšmets: Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma nodrošināšana SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vajadzībām

Saņemto piedāvājumu skaits: 1

Iepirkumu komisijas 2019. gada 18. decembra lēmums: Līguma slēgšanas tiesības Par veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma nodrošināšanu SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vajadzībām piešķirt SIA “GREEN LINE SERVICES”;  reģ. Nr. 40103711579, par piedāvāto līgumcenu 25557,00  EUR (divdesmit pieci  tūkstoši pieci simti piecdesmit septiņi eiro, 00 centi)

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 19.12.2019.

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA OCR 2023/3

Publikācijas datums: 23.01.2023.

Identifikācijas Nr. OCR 2023/3

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Olimpiskais centrs Rēzekne”

Reģistrācijas Nr. 42403028190

Juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601

Biroja adrese: Stacijas iela 30, Rēzekne, LV-4601

Kontaktpersona: Dana Tretjakova

Tālrunis: +371 20229992

E-pasts: ocr@rezekne.lv

Līguma priekšmets: Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumi SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vajadzībām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: 2023. gada 13 .februārim plkst. 10:00, elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

Paziņojums par rezultātu

Pasūtītāja nosaukums:  SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”

Identifikācijas Nr. OCR 2023/3

Iepirkuma priekšmets: Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumi SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vajadzībām

Saņemto piedāvājumu skaits: 2

Iepirkumu komisijas 2023. gada 20. februāra lēmums: Līguma slēgšanas tiesības par veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumiem piešķirt SIA “Green Line Services", reģ. Nr. 40103711579, ar piedāvāto līgumcenu 46884,00 EUR bez PVN

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 22.02.2023.

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA OCR/2019/8

Publikācijas datums: 05.02.2019.

Identifikācijas Nr. OCR/2019/8

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Olimpiskais centrs Rēzekne”

Reģistrācijas Nr. 42403028190

Juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601

Biroja adrese: Stacijas iela 30B, Rēzekne, LV-4601

Kontaktpersona: Vladimirs Starovoitovs

Tālrunis: +371 26418822

E-pasts: ocr@rezekne.lv

Līguma priekšmets: Traktortehnikas ar aprīkojumu piegāde

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: Līdz 2019. gada 18. februārim plkst. 13.00, Stacijas iela 30B, Rēzekne, LV-4601

Paziņojums par rezultātu

Pasūtītāja nosaukums:  SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”

Identifikācijas Nr. OCR/2019/8

Iepirkuma priekšmets: Transportlīdzekļa iegāde operatīvajā līzingā

Saņemto piedāvājumu skaits: 1

Iepirkumu komisijas 2019. gada 20. februāra lēmums: Līguma slēgšanas tiesības transportlīdzekļa piegādei piešķirt SIA „ARME”, reģistrācijas Nr.40003814527, par piedāvāto līgumcenu 22790,00 EUR (divdesmit divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit eiro 00 centi).

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 27.02.2019.

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA OCR/2018/2

Publikācijas datums: 07.12.2018.

Identifikācijas Nr. OCR/2018/2

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Olimpiskais centrs Rēzekne”

Reģistrācijas Nr. 42403028190

Juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601

Biroja adrese: Stacijas iela 30B, Rēzekne, LV-4601

Kontaktpersona: Baiba Širina

Tālrunis: +371 26147640

E-pasts: ocr@rezekne.lv

Līguma priekšmets: veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma nodrošināšana SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vajadzībām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: 2018. gada 21. decembrim pulksten 16:00 Stacijas iela 30B, Rēzekne, LV-4601

Paziņojums par rezultātu

Pasūtītāja nosaukums:  SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”

Identifikācijas Nr. OCR/2018/2

Iepirkuma priekšmets: veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma nodrošināšana SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vajadzībām

Saņemto piedāvājumu skaits: 2

Iepirkumu komisijas 2018. gada 21. decembra lēmums: Līguma slēgšanas tiesības Par veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma nodrošināšanu SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vajadzībām piešķirt SIA “GREEN LINE SERVICES”;  reģ. Nr. 40103711579, par piedāvāto līgumcenu 22796,00  EUR (divdesmit divi  tūkstoši septiņi simti deviņdesmit seši eiro, 00 centi)

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 27.12.2018.

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA OCR/2017/1

Publikācijas datums: 04.12.2017.

Identifikācijas Nr. OCR/2017/1

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Olimpiskais centrs Rēzekne”

Reģistrācijas Nr. 42403028190

Juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601

Biroja adrese: Stacijas iela 30B, Rēzekne, LV-4601

Kontaktpersona: Baiba Širina

Tālrunis: +371 26147640

E-pasts: ocr@rezekne.lv

Līguma priekšmets: veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma nodrošināšana SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vajadzībām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: 2017. gada 20. decembrim pulksten 11:00 Stacijas iela 30B, Rēzekne, LV-4601

Paziņojums par rezultātu

Pasūtītāja nosaukums:  SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne”

Identifikācijas Nr. OCR/2017/1

Iepirkuma priekšmets: veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma nodrošināšana SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vajadzībām

Saņemto piedāvājumu skaits: 1

Iepirkumu komisijas 2017. gada 20. decembra lēmums: Līguma slēgšanas tiesības Par veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma nodrošināšanu SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” vajadzībām piešķirt SIA “GREEN LINE SERVICES”;  reģ. Nr. 40103711579, par piedāvāto līgumcenu 12531,00  EUR (divpadsmit  tūkstoši pieci simti trīsdesmit viens eiro, 00 centi)

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 21.12.2017.