INFORMĀCIJA PAR ĪPAŠUMA STRUKTŪRU 2019

INFORMĀCIJA PAR ĪPAŠUMA STRUKTŪRU 2019