aktuālie iepirkumi

 

SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” izsludina rakstisko izsoli par iespēju iegūt telpu nomas tiesības kafejnīcas ierīkošanai/ ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai Rēzeknē, Stacijas ielā 30B.

Pazinojums par izsoli

Izsoles nolikums

Paziņojums par izsoles rezultātiem

Pazinojums par noslēgto līgumu.