960

Skatītāju vietas tribīnēs

110  x 74 

Kopējā futbola laukuma platība metros

Viens no diviem futbola laukumiem ar mākslīgo segumu Rēzeknē, kas, izņemot ziemas periodu, tiek aktīvi izmantots futbola treniņiem un sacensībām.

Futbola laukumam iekšējas kārtības noteikumi

SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” futbola laukuma ar mākslīgo segumu

1. Futbola laukumā stingri aizliegts:
1.1.lietot alkoholiskos dzērienus un narkotiskās vielas;
1.2.ienest šaujamieročus un citu veidu ieročus, kā arī sprāgstvielas;
1.3.ienest visa veida metāliskus vai koka priekšmetus, ko varētu izmantot kā ieroci
duršanai;
1.4.ienest un izmantot jebkura veida pirotehnikas priekšmetus;
1.5.ienest un izmantot lāpas un tām līdzīgus priekšmetus;
1.6.ienest un izmantot dūmu sveces;
1.7.izvietot, rakstīt, izteikt nacionalitāšu cieņu aizskarošus, necenzētus vārdus
saturošus saukļus;
1.8.ienest un lietot jebkura veida dzērienus vai ēdienus stikla tarā;
1.9.ienest un lietot dzērienus vai ēdienus metāla iepakojumā;
1.10.ienest un lietot atspirdzinošus dzērienus plastmasas vai kartona iepakojumā,
kura tilpums pārsniedz 1 litru. Pie pārbaudes, kas tiek veikta ieejot futbola laukumā,
jebkura veida iepakojumam, kura tilpums pārsniedz 1,5 litru, obligāti jābūt
attaisītam un korķiem atsavinātiem;
1.11.smēķēt futbola laukuma teritorijā;
1.12.ierasties futbola laukumā alkohola vai narkotisko vielu reibumā;
1.13.izspļaut košļājamo gumiju zemē vai uz futbola laukuma skrejceļa seguma;
1.14.ēst saulespuķu, ķirbju sēklas, to apvalku spļaujot zemē;
1.14.bojāt aprīkojumu, apstādījumus, futbola laukuma mākslīgo segumu;
1.15.ievest suņus, izņemot suņu sacensības;
1.16.iebraukt futbola laukuma teritorijā ar transporta līdzekļiem bez
saskaņošanas;
1.17.braukt pa stadiona futbola laukumu un skrejceļiem ar velosipēdu, skrituļdēli un
citiem pārvietošanās līdzekļiem;
1.18.iekļūt futbola laukuma teritorijā rāpjoties pāri žogam vai vārtiem.
2.Sacensību laikā nepārvietoties pa skrejceļu, sektoriem, futbola laukumu.
3.Nepiesārņot futbola laukuma teritoriju. Atkritumus izmest atkritumu urnās.
4.Bez ierunām izpildīt sacensību organizatoru, futbola laukuma darbinieku, kārtības
sargu norādījumus.
5.Sacensību laikā ievērot kulturālas uzvedības normas.
6.Traumu gadījumā griezties pie dežurējošā medicīniskā personāla.
7.Neizmantot sporta objektus bez atbildīgās personas klātbūtnes, izņemot saskaņotus
ar SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” administrāciju individuālos treniņus.
Par šo noteikumu neievērošanu izraida no futbola laukuma teritorijas vai pārkāpējiem
piemēro administratīvo sodu pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes 31.07.2006.
saistošiem noteikumiem Nr.20 “Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi”.

SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” administrācijas kontakttālrunis: +371 20229992.