25

Metrus garš baseins

6

Peldēšanas celiņi

Daudzfunkcionālās sporta ēkas teritorijā ir pieejams āra baseins zem klajas debess.

Peldbaseina iekšējās kārtības noteikumi:

 1. Šo noteikumu mērķis ir ieteikt peldbaseina apmeklētājiem tādu rīcību, lai tiktu novērsti iespējamie riski, kas var rasties, izmantojot peldbaseinā pieejamos pakalpojumus, un tiktu nodrošināta pakalpojumu izmantošana peldbaseina apmeklētāju dzīvībai un veselībai nekaitīgā un drošā veidā.
  • Ieejas biļetes iegāde apliecina, ka apmeklētājs ir iepazinies ar “Peldbaseina iekšējās kārtības noteikumiem” un apņemas tos ievērot.
  • Peldbaseina apmeklētāji ģērbtuvēs tiek ielaisti, uzrādot pareizi noformētu abonementu vai iegādājoties ieejas biļeti (kases čeku), reizē saņemot ģērbtuvju skapīšu elektronisko atslēgu – aproci. Ieejas biļete (kases čeks) jāsaglabā līdz apmeklējuma beigām.
  • Peldbaseina telpās atļauts ieiet tīros gumijas maiņas apavos, atstājot virsdrēbes un ielas apavus ģērbtuvē.
  • Pārģērbšanās un atkailināšanās atļauta tikai tam paredzētās vietās – ģērbtuves kabīnēs.
  • Par atstātās naudas, vērtslietu un mantas zudumu SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” peldbaseina darbinieki nenes atbildību.
  • Katrs peldbaseina apmeklētājs pats atbild par savu veselības stāvokli. Par bērna veselības stāvokli atbild bērna pavadošie no 16 gadu vecuma.
  • Bērnus līdz 12 gadu vecumam nedrīkst atstāt peldbaseina teritorijā bez pieaugušo uzraudzības.
  • Baseina apmeklējuma laikam beidzoties uzreiz jānodod ģērbtuvju skapīšu atslēgas, pretējā gadījumā administrācijai ir tiesības pieprasīt samaksu par patērēto laiku, pilna apmeklējuma vērtībā.
  • Peldbaseina apmeklētāji, kas iegādājušies abonementu, var apmeklēt baseinu tikai abonementa derīguma termiņa laikā. Apmeklētāja nokavēto abonementā noteikto apmeklējuma reižu skaitu un laiku nekompensē.
  • Par kārtības noteikumu neievērošanu abonements var tikt anulēts.
  • Par neizmantotiem pakalpojumiem nauda netiek atgriezta.
  • Apmeklētāju skaits peldbaseinā nedrīkst pārsniegt 60 cilvēkus, izņemot nodarbības organizētās grupās. (vienā celiņā drīkst atrasties ne vairāk kā 10 cilvēki)
  • Peldbaseina noslogotības dēļ administrācija ir tiesīga pārtraukt ielaišanu baseina teritorijā.
  • Nepieciešamības gadījumā apmeklētājam pašam jānodrošina sevi un savus bērnus ar peldēšanas palīgierīcēm (aproces, vestes un peldēšanas riņķi). Baseina inventāru drīkst izmantot tika ar instruktora atļauju.
  • Ja peldbaseina celiņā peld vairāki cilvēki, peldot jācenšas turēties celiņa labajā pusē.
  • Peldapmācības nodarbību laikā bērnu vecākiem jāuzturas ārpus āra peldbaseina kompleksam.
 2. APMEKLĒJOT PELDBASEINU NEPIECIEŠAMS:
  • personīgie mazgāšanās piederumi (dušas švamme, šampūns, ziepes);
  • piemērots peldkostīms;
  • peldcepure (nav obligāts prasījums);
  • gumijas čības.
 3. PELDBASEINA HIGIĒNAS OBLIGĀTAS IEVĒROŠANAS PRASĪBAS:
  • pirms peldbaseina apmeklējuma vēlams apmeklēt tualeti un pēc tualetes apmeklējuma jāizmazgājas dušā bez peldkostīma vai peldbiksēm, ar ziepēm;
  • pirms ieiešanas peldbaseina teritorijā apmeklētājs obligāti jānomazgājas dušā;
  • instruktoriem un peldbaseina darbiniekiem ir tiesības kontrolēt sanitāri higiēnisko noteikumu ievērošanu peldbaseinā, saunā un dušas telpās;
  • apmeklētājiem stingri jāievēro peldbaseina un dušu ekspluatācijas noteikumi, jāņem vērā baseina darbinieku norādījumi.
 4. SAUNAS apmeklējuma kārtība:
  • Apmeklētājs personiski atbild par savu veselības stāvokli;
  • Saunas apmeklējuma laikā apmeklētājam jālieto dvielis vai palags, kas tiek paklāts zem ķermeņa. Ar kailu miesu sēdēt un /vai gulēt uz saunas lāvas aizliegts;
  • Pēc katra saunas apmeklējuma obligāti jānoskalojas dušā;
  • Saunas apmeklējuma laikā aizliegts lietot pirts slotas un/vai ķermeņa kosmētiskos līdzekļus tajā skaitā no dabīgajām izejvielām (medus, kafija u.c.);
  • Saunas apmeklējuma laikā aizliegts liet ūdeni un/vai citus  šķīdumus uz elektriskajām ierīcēm, kuras atrodas saunas telpā.
  • Saunas telpā aizliegts atrasties ar apaviem.

 

 1. AIZLIEGTS:
  • kārtot dabiskās vajadzības ārpus tualetēm;
  • aiztikt un regulēt baseina aprīkojuma slēdžus un sviras;
  • atrasties dušās un baseinā ar košļājamo gumiju un plāksteriem (izņemot speciālo teipa plāksteri);
  • lekt ūdenī no baseina malas (izņēmums ir peldēšanas uzsākšana, kad drīkst lekt ūdenī no starta malas/ paaugstinājuma, iepriekš pārliecinoties, ka tas netraucēs citiem peldētājiem);
  • līst pāri vai sēdēt uz celiņus apzīmējošām trosēm, apgaismojuma lampām;
  • ienest peldbaseina teritorijā lielas somas un ielas apavus;
  • ienest līdzņemtos ēdienus un dzērienus, kā arī stikla traukus un priekšmetus;
  • izmantot peldbaseinu neatbilstošā apģērbā, piemēram, apakšveļā;
  • smēķēt peldbaseina teritorijā;
  • ienest alkoholiskos dzērienus un narkotiskās vielas peldbaseina teritorijā;
  • skriet un trokšņot.

 

 1. PELBASEINA APMEKLĒŠANAS IZŅĒMUMI
  • Peldbaseins nav piemērots apmeklēšanai un to ir stingri aizliegts apmeklēt:
   • personām ar lipīgu ādas slimību vai citām saslimšanām, kas apdraud paša apmeklētāja vai var apdraudēt citu apmeklētāju dzīvību un veselību;
   • personām ar redzamām ādas, matu vai nagu slimību pazīmēm, ja apmeklētājam nav ārsta izziņas, kas apliecina, ka attiecīgā slimība nav lipīga;
   • personām alkohola, narkotisko un toksisko vielu reibuma stāvoklī;
   • dzīvniekiem;
   • personām bez elektroniskās aproces.
  • Peldbaseina apmeklējums var tikt liegts jebkurai personai, kuras klātbūtne var apdraudēt kārtību, drošību, peldbaseina higiēnisko stāvokli un, kuras uzvedība ir pretrunā ar noteikumiem un uzvedības normām.
 1. APMEKLĒTĀJA ATBILDĪBA
  • Saudzīgi jāizturas pret peldbaseina inventāru. Par inventāra bojāšanu un iekšējo kārtības noteikumu neievērošanu iestājas materiālā atbildība.
  • Par atslēgas nozaudēšanu apmeklētājam uzreiz jāpaziņo dežurējošam atbildīgajam personālam. Ja atslēga nozaudēta apmeklētāja vainas dēļ, tad pats apmeklētājs apmaksā atslēgas – aproces vērtību un slēdža ieprogrammēšanu 20.00 EUR apmērā.
  • Peldbaseinā aizliegts ienest līdzņemtos ēdienus un dzērienus, kā arī stikla traukus un priekšmetus, izņemot bērniem līdz 2 gadu vecumam. Par stikla trauku ienešanu peldbaseinā ir paredzēta izraidīšana no peldbaseina, neatgriežot samaksāto ieejas maksu.
  • Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu (izvietoto brīdinājuma zīmju, uzrakstu, glābēju aizrādījumu, darbinieku norādījumu ignorēšanu) administrācijai ir tiesības apmeklētāju atstādināt no apmeklējuma, neveicot kompensāciju par samaksāto pakalpojumu un liegt iespēju apmeklēt peldbaseinu turpmāk.
  • Peldbaseina apmeklētājs personīgi atbild par drošības noteikumu ievērošanu. Par gūtajām traumām administrācija neatbild.