25

Metrus garš baseins

6

Peldēšanas celiņi

Daudzfunkcionālās sporta ēkas teritorijā ir pieejams āra baseins zem klajas debess.

Āra peldbaseina kompleksa iekšējās kārtības noteikumi:

 1. 1. Šo noteikumu mērķis ir ieteikt peldbaseina apmeklētājiem tādu rīcību, lai tiktu novērsti iespējamie riski, kas var rasties, izmantojot peldbaseinā pieejamos pakalpojumus, un tiktu nodrošināta pakalpojumu izmantošana peldbaseina apmeklētāju dzīvībai un veselībai nekaitīgā un drošā veidā.
  1.1. Ieejas biļetes iegāde apliecina, ka apmeklētājs ir iepazinies ar "Peldbaseina iekšējās kārtības noteikumiem" un apņemas tos ievērot.
  1.2. Peldbaseina apmeklētāji ģērbtuvēs tiek ielaisti, uzrādot pareizi noformētu abonementu vai iegādājoties ieejas biļeti (kases čeku), reizē saņemot ģērbtuvju skapīšu elektronisko atslēgu – aproci. Ieejas biļete (kases čeks) jāsaglabā līdz apmeklējuma beigām.
  1.3. Baseina apmeklētāji aizpilda apliecinājumu par veselības stāvokli un to ka 14 dienu periodā bijuši/ nav bijuši ārvalstīs un ir/nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām.
  1.4. Peldbaseina teritorijā un telpās atļauts ieiet tīros gumijas maiņas apavos, atstājot virsdrēbes un ielas apavus ģērbtuvē.
  1.5. Pārģērbšanās un atkailināšanās atļauta tikai tam paredzētās vietās – ģērbtuves un dušās.
  1.6. Par atstātās naudas, vērtslietu un mantas zudumu SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” peldbaseina darbinieki nenes atbildību.
  1.7. Katrs peldbaseina apmeklētājs pats atbild par savu veselības stāvokli un peldbaseina noteikumu ievērošanu. Par bērna veselības stāvokli, uzvedību un distances ievērošanu atbild bērna pavadošie no 18 gadu vecuma. Aicinām izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt peldbaseinu, ja ir elpceļu infekcijas slimības simptomi (drudzis, klepus, elpas trūkums), kā arī ja uz personu attiecas pašizolācijas, karantīnas vai izolācijas nosacījumi.
  1.8. Bērnus līdz 12 gadu vecumam nedrīkst atstāt peldbaseina teritorijā bez pieaugušo uzraudzības

  1.9. Baseina apmeklējuma laikam beidzoties uzreiz jānodod ģērbtuvju skapīšu atslēgas, pretējā gadījumā administrācijai ir tiesības pieprasīt samaksu par patērēto laiku, pilna apmeklējuma vērtībā.
  1.10. Peldbaseina apmeklētāji, kas iegādājušies abonementu, var apmeklēt baseinu tikai abonementa derīguma termiņa laikā. Apmeklētāja nokavēto abonementā noteikto apmeklējuma reižu skaitu un laiku nekompensē.
  1.11. Par kārtības noteikumu neievērošanu abonements var tikt anulēts.
  1.12. Par neizmantotiem pakalpojumiem nauda netiek atgriezta.
  1.13. Apmeklētāju skaits peldbaseinā nedrīkst pārsniegt 100 cilvēkus, izņemot nodarbības organizētās grupās. (30 dalībnieki, vienā celiņā drīkst atrasties ne vairāk kā 5 cilvēki)
  1.14. Peldbaseina noslogotības dēļ administrācija ir tiesīga pārtraukt ielaišanu baseina teritorijā.
  1.15. Nepieciešamības gadījumā apmeklētājam pašam jānodrošina sevi un savus bērnus ar peldēšanas palīgierīcēm (aproces, vestes un peldēšanas riņķi).
  1.16. Ja peldbaseina celiņā peld vairāki cilvēki, peldot jācenšas turēties celiņa labajā pusē, ievērojot 2 m distanci.
  1.17. Nav pieļaujama apmeklētāju pulcēšanas peldbaseina malā, kā arī atrodoties ūdenī.
  1.18. Peldapmācības nodarbību laikā bērnu vecākiem jāuzturas ārpus āra peldbaseina kompleksam.

 2.  APMEKLĒJOT PELDBASEINU NEPIECIEŠAMS:
  2.1. personīgie mazgāšanās piederumi (dušas švamme, šampūns, ziepes);
  2.2. piemērots peldkostīms;
  2.3. peldcepure (nav obligāts prasījums);
  2.4. gumijas čības.
  2.5. Bērniem līdz 3 gadu vecumam, peldbaseinu atļauts apmeklēt tikai peldēšanai paredzētās ūdens necaurlaidīgās autiņbiksītēs.

 3. PELDBASEINA HIGIĒNAS OBLIGĀTAS IEVĒROŠANAS PRASĪBAS:
  3.1. pirms peldbaseina apmeklējuma vēlams apmeklēt tualeti un pēc tualetes apmeklējuma jāizmazgājas dušā bez peldkostīma vai peldbiksēm ar ziepēm, ievērojot 4 m 2 uz apmeklētāju un neaizkavējoties vairāk par 15.min.
  3.2. instruktoriem un peldbaseina darbiniekiem ir tiesības kontrolēt sanitāri higiēnisko noteikumu ievērošanu peldbaseinā, saunā un dušas telpās;
  3.3. apmeklētājiem stingri jāievēro peldbaseina un dušu ekspluatācijas noteikumi, jāņem vērā baseina darbinieku norādījumi.

 4. AIZLIEGTS:
  4.1. kārtot dabiskās vajadzības ārpus tualetēm;
  4.2. aiztikt un regulēt baseina aprīkojuma slēdžus un sviras;
  4.3. atrasties dušās un baseinā ar košļājamo gumiju un plāksteriem (izņemot speciālo teipa plāksteri);
  4.4. lekt ūdenī no baseina malas (izņēmums ir peldēšanas uzsākšana, kad drīkst lekt ūdenī no starta malas/ paaugstinājuma, iepriekš pārliecinoties, ka tas netraucēs citiem peldētājiem);

  4.5. līst pāri vai sēdēt uz celiņus apzīmējošām trosēm, apgaismojuma lampām;
  4.6. ienest peldbaseina teritorijā lielas somas un ielas apavus;
  4.7. ienest līdzņemtos ēdienus un dzērienus, kā arī stikla traukus un priekšmetus;
  4.8. izmantot peldbaseinu neatbilstošā apģērbā, piemēram, apakšveļā;
  4.9. smēķēt peldbaseina teritorijā;
  4.10. ienest alkoholiskos dzērienus un narkotiskās vielas peldbaseina teritorijā;
  4.11. skriet un trokšņot.

 5. PELBASEINA APMEKLĒŠANAS IZŅĒMUMI
  5.1. Peldbaseins nav piemērots apmeklēšanai un to ir stingri aizliegts apmeklēt:
  5.1.1. personām ar lipīgu ādas slimību vai citām saslimšanām, kas apdraud paša apmeklētāja vai var apdraudēt citu apmeklētāju dzīvību un veselību;
  5.1.2. personām ar redzamām ādas, matu vai nagu slimību pazīmēm, ja apmeklētājam nav ārsta izziņas, kas apliecina, ka attiecīgā slimība nav lipīga;
  5.1.3. personām alkohola, narkotisko un toksisko vielu reibuma stāvoklī;
  5.1.4. dzīvniekiem;
  5.1.5. personām bez elektroniskās aproces.
  5.2. Peldbaseina apmeklējums var tikt liegts jebkurai personai, kuras klātbūtne var apdraudēt kārtību, drošību, peldbaseina higiēnisko stāvokli un, kuras uzvedība ir pretrunā ar noteikumiem un uzvedības normām.

 6. APMEKLĒTĀJA ATBILDĪBA
  6.1. Saudzīgi jāizturas pret peldbaseina inventāru. Par inventāra bojāšanu un iekšējo kārtības noteikumu neievērošanu iestājas materiālā atbildība.
  6.2. Par atslēgas nozaudēšanu apmeklētājam uzreiz jāpaziņo dežurējošam atbildīgajam personālam. Ja atslēga nozaudēta apmeklētāja vainas dēļ, tad pats apmeklētājs apmaksā atslēgas – aproces vērtību un slēdža ieprogrammēšanu 20.00 EUR apmērā.
  6.3. Peldbaseinā aizliegts ienest līdzņemtos ēdienus un dzērienus, kā arī stikla traukus un priekšmetus. Par stikla trauku ienešanu peldbaseinā ir paredzēta izraidīšana no peldbaseina, neatgriežot samaksāto ieejas maksu.
  6.4. Peldbaseinā aizliegts ienest līdzņemtos ēdienus un dzērienus, kā arī stikla traukus un priekšmetus, izņemot bērniem līdz 2 gadu vecumam. Par stikla trauku ienešanu peldbaseinā ir paredzēta zraidīšana no peldbaseina, neatgriežot samaksāto ieejas maksu.
  6.5. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu (izvietoto brīdinājuma zīmju, uzrakstu, glābēju aizrādījumu, darbinieku norādījumu ignorēšanu) administrācijai ir tiesības apmeklētāju atstādināt no apmeklējuma, neveicot kompensāciju par samaksāto pakalpojumu un liegt iespēju apmeklēt peldbaseinu turpmāk.
  6.6. Peldbaseina apmeklētājs personīgi atbild par drošības noteikumu ievērošanu. Par gūtajām traumām administrācija neatbild.