Trenažieru zāle

Trenažieru zāle ar aerobikas zonu un saunu. Aerobikas zāle ir aprīkota ar REAXING inventāru funkcionāliem un spēka treniņiem, kā arī neiromuskulāro treniņu programmām, savukārt trenažieru zāle aprīkota ar Freemotion un Telju trenažieriem.

16000

Treniņu iespējas iFit aplikācijā

36

Skapīši ģērbtuvēs

Darba laiks

Trenažieru zāles darba laiks maija brīvdienās:
01.05.2022. – brīvdiena.
04.05.2022. – no plkst. 12:00 – 17:00

Pirmdiena – Piektdiena12:00 – 22:00
Sestdiena, Svētdiena12:00 – 17:00

Svarīgi

Darba dienās un svētdien: Cena ir €4, sporta treniņa (nodarbības) laiks nepārsniedz 60 minūtes.
Sestdienās Cena ir €6 (neierobežots laiks). Saunas pakalpojumi ir pieejami.
Aicinām pirms un pēc trenažieru lietošanas dezinficēt tos ar dezinfekcijas līdzekli, kas atrodas trenažieru zālē!

Ātrai piekļuvei

Darba laiks
Aktivitātes
Cenas
Fotogrāfijas
Noteikumi

LoadingAerobikas zāles rezervācijas

Trenažieru zāles cenrādis

Trenažieru zāles apmeklējums

3 / 60 min

(treniņa laiks nepārsniedz 60 minūtes)

Trenažieru zāles
apmeklējums

€ 3 / stunda

(treniņa laiks nepārsniedz 60 minūtes)

Trenažieru zāles
abonements

€ 35 / mēnesis

(Reizi dienā, 60 minūtes)

Trenažieru zāles
apmeklējums

Darba dienas un svētdiena
€ 4 / stunda
(līdz 60 min.)

Sestdiena
€ 6 / neierobežots laiks
(Ir pieejama sauna)

Trenažieru zāles abonements

€ 50 / mēnesis

Neierobežots apmeklējuma laiks katru dienu!

(Sestdienās ir pieejama sauna)

Ar Rēzeknieša karti

10% atlaide, uzrādot karti un personu apliecinošu dokumentu.
(tikai kartes īpašniekam)


Ja vēlies trenēties fitnesa instruktora pavadībā, sazinies personīgi ar:
Laimonis Tarasovs – individuālie treniņi, grupu nodarbības (28633701)
Antons Putnis – individuālie treniņi (27658104)

Aerobikas zāle ar
Reaxing
aprīkojumu

€ 24.20 / stunda

Aerobikas zāle
bez aprīkojuma

€ 12.10 / stunda

REAXING (Itālija) aprīkojums funkcionāliem un spēka treniņiem un neiromuskulāro treniņu programmām.

Reaxing aprīkojums šādā apjomā OCR ir pieejams vienīgajiem Latvijā.

Trenažieru zāles ar saunu
apmeklējums

€ 6 / bez laika ierobežojuma

Trenažieru zāles ar saunu
abonements

€ 50 / mēnesis

(Reizi dienā, bez laika ierobežojuma)

Ar Rēzeknieša karti

10% atlaide
(tikai kartes īpašniekam)

Trenažieru zāles fotogrāfijas

Ierobežojumi

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” TRENAŽIERU ZĀLES sniegtos pakalpojumus varēs saņemt personas, kurām ir:

COVID19 sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts, kas apliecina, ka personai (no 12 gadiem) ir noslēgts vakcinācijas cikls
COVID19 sadarbspējīgs pārslimošanas sertifikāts, kas apliecina, ka persona (no 12 gadiem) ir pārslimojusi Covid-19 infekciju
COVID19 sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts, kas apliecina, ka pēdējo 48h veikts SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs vai sešu 6h laikā veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests ir negatīvs. (Pieaugušajiem testēšanu bez maksas valsts nodrošinās līdz š.g.1. augustam, bērniem no 12 līdz 17 gadiem līdz 1. septembrim)
bērni vecumā līdz 11 gadiem (ieskaitot) kopā ar pieaugušo, kam ir COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai negatīvs Covid-19 tests

Pirms ieejas administratoram būs jāuzrāda attiecīgais sertifikāts (izprintēts vai telefonā PDF) un personu apliecinošs dokuments.

OCR trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumi

Lasīt

 1. Vispārējie noteikumi:
  1. Ikviena apmeklētāja pienākums pirms trenažieru zāles apmeklējuma rūpīgi iepazīties un ievērot trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumus (turpmāk tekstā – Noteikumi).
  2. Noteikumi ir izvietoti mājas lapā www.ocr.lv, ģērbtuvēs un trenažieru zālē.
  3. SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne” (turpmāk tekstā – OCR) nenes nekādu atbildību, ja apmeklētājs neievēro Noteikumus, izvietotās brīdinājuma zīmes, uzrakstus, nodara kaitējumu savai veselībai, apdraud savu vai citu apmeklētāju veselību vai dzīvību, nodara materiālus/ morālus zaudējumus trešajai personai.
  4. Šo noteikumu mērķis ir ieteikt apmeklētājiem tādu rīcību, lai tiktu novērsti iespējamie riski, kas var rasties, izmantojot OCR pieejamos pakalpojumus, un tiktu nodrošināta pakalpojumu izmantošana apmeklētāju dzīvībai un veselībai nekaitīgā un drošā veidā.
  5. Pakalpojumu iegāde (kases čeks, abonements, līgums) apliecina, ka apmeklētājs ir iepazinies ar OCR iekšējās kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.
 2.  Iekšējas kārtības noteikumi:
  1. Katrs trenažieru zāles apmeklētājs personīgi atbild par savu veselības stāvokli.
  2. Trenažieru zālē AIZLIEGTS nodarboties ar maksimāliem svariem bez trenera/palīga vai OCR instruktora uzraudzības.
  3. OCR administrācija nenes atbildību, ja apmeklētājam rodas traumas no nepareizas inventāra izmantošanas.
  4. Pēc vingrojumu izpildīšanas hanteles, svaru stieņus u.c. inventāru novietot tam paredzētajā vietā.
  5. Par veiktajiem inventāra bojājumiem iestājas materiālā atbildība, ko nosaka OCR administrācija.
  6. Trenažieru zālē patstāvīgi atļauts nodarboties no 16 gadu vecuma. Sākot ar 12 gadiem – individuāla trenera vadībā vai vecāku klātbūtnē, no 14 gadu vecuma patstāvīgi var nodarboties ar vecāku rakstisku atļauju. Atsevišķos gadījumos ar OCR administrācijas atļaujām atļauts izmantot konkrētus trenažierus.
  7. Trenažieru zālēs apmeklētājam patstāvīgi jāseko līdzi savam veselības stāvoklim un laicīgi jāinformē personāls, ja pasliktinās pašsajūta.
  8. Trenažieru zālē drīkst nodarboties tikai speciāli paredzētajā apģērbā un apavos. Trenažieru zālē ir aizliegts atrasties virsdrēbēs un/vai ielu apavos.
  9. Trenažieru zāles apmeklētājiem ir jāievēro OCR darbinieku norādījumi, pretējā gadījumā apmeklētāji var tikt izraidīti no OCR telpām.
  10. Apmeklētājiem ir pienākums ievērot personīgo higiēnu un tīrību OCR telpās.
  11. Apmeklētājam aizliegts:
   1. trenēties bez sporta apaviem;
   2. traucēt trenēties citiem apmeklētājiem;
   3. mest inventāru uz grīdas;
   4. iznest OCR piederošo inventāru ārpus telpām;
   5. izplatīt un/vai trenēties alkohola un/vai psihotropo vielu reibumā;
   6. smēķēt telpās;
   7. izmantot personīgos mūzikas atskaņotājus halles telpās, kas var traucēt citiem apmeklētājiem;
   8. veikt kino – un fotofilmēšanu  bez speciālas vienošanās ar OCR administrāciju.
  12. Trenažieru zāles apmeklētājs personīgi atbild par drošības noteikumu ievērošanu. 
  13. Neatliekamo medicīnisko palīdzību var izsaukt ar instruktora, administratoru palīdzību vai personīgi zvanot uz mobilo tālruni 113 (ātrā palīdzība) vai 112 (glābšanas dienests).

Par šo noteikumu neievērošanu izraida no arēnas teritorijas vai pārkāpējiem piemēro administratīvo sodu pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes 31.07.2006. saistošiem noteikumiem Nr.20 “Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi”.

Papildus noteikumi sakarā ar COVID-19

Ar mērķi samazināt Covid-19 izplatīšanos, SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne” iekšējas kārtības noteikumi tiek papildināti ar sekojošiem punktiem:

 1. Apmeklētāju pienākumi, atrodoties OCR telpās 
  1. Ievērot 2 metru distanci no citiem apmeklētājiem un darbiniekiem; 
   1. Distances prasības neattiecas uz vienā mājsaimniecībā dzīvojošajiem, kā arī uz divām personām individuālajā treniņā; 
  2. Ievērot roku higiēnas prasības (izmantot siltu ūdeni, šķidrās ziepes, dezinfekcijas līdzekļus);
  3. Obligāti jāvalkā sejas un deguna aizsegi;
  4. Ievērot inventāra lietošanas prasības, dezinficēt pēc lietošanas trenažieri un inventāru;
  5. Ierasties uz konkrētu apmeklējuma, nodarbību laiku.
  6. Pirms ieejas OCR visiem apmeklētājiem būs jāuzrāda attiecīgais QR kods, jeb COVID19 sadarbspējīgo sertifikātu,  un  personas apliecinošu dokumentu. 
  7. Pakalpojumu iegāde (kases čeks, abonements, līgums) apliecina, ka apmeklētājs ir iepazinies ar OCR iekšējās kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.
 2. Aizliegts
  1. Apmeklēt OCR, ja ir elpceļu infekcijas slimības simptomi (drudzis, klepus, elpas trūkums), ja uz personu attiecas pašizolācijas, karantīnas vai izolācijas nosacījumi; 
  2. Izmantot ar aizliegumu marķētās dušas un trenažierus; 
  3.  Organizēt koplietošanas dzērienus un uzkodas. 
 3.  OCR aicina 
  1. Ierasties sporta tērpā, nomainīt apavus un atstāt somu norādītās vietās un neizmantot garderobes un dušas, kur noteiktos laikos varētu būt lielāks cilvēku pieplūdums; 
  2. Riska grupā esošās personas un personas vecākas par 65 gadiem apmeklēt tikai tās nodarbības un telpas, kurās ir neliels cilvēku skaits; 
  3. Izmanto bezskaidras naudas norēķinus. 
 4. Apmeklētāju pienākumi garderobēs un dušās 
  1. OCR ģērbtuves dušas izmanto ne ilgāk kā 10 minūtes pēc nodarbības; 
   1. Vēlams atturēties no dušu izmantošanas, lai neradītu liekus inficēšanās riskus un “sastrēgumus” garderobē;
  2. Garderobes izmanto ne ilgāk kā 15 minūtes, kopā rēķinot pirms un pēc nodarbības. 
 5. Trenažieru zāle un aerobikas zāle 
  1. Telpā nedrīkst atrasties vairāk par 13 cilvēkiem vienlaikus. Instruktors var likt klientam uzgaidīt, līdz apmeklētāju skaits samazinās, kā arī organizē ieiešanu / iziešanu no telpas, ievērojot distancēšanās prasības; 
  2. Klienti ir atbildīgi par trenažieru un vingrošanas rīku dezinfekciju pirms un/ vai pēc to lietošanas;
  3. Klienti ievēro marķējumus; 
 6. OCR tiesības 
  1. Izraidīt no OCR telpām klientu, kurš neievēro iekšējās kārtības noteikumu prasības, nekompensējot apmeklējuma izmaksas. 
 7. Citi noteikumi: 
  1. OCR veic klientu reģistrāciju (vārds, uzvārds, kontaktinformācija), nenodot datus trešajām personām, izņemot epidemioloģiskajai izmeklēšanai šādas nepieciešamības gadījumā; 
  2. Klients uzņemas pilnu atbildību par OCR iekšējās kārtības noteikumu, to papildinājumu un Ministru kabineta noteikumu un likumu ievērošanu, kas reglamentē Covid-19 izplatības ierobežojumus.