960

Skatītāju vietas tribīnēs

110  x 74 

Kopējā futbola laukuma platība metros

Viens no diviem futbola laukumiem ar mākslīgo segumu Rēzeknē, kas, izņemot ziemas periodu, tiek aktīvi izmantots futbola treniņiem un sacensībām.

futbola laukuma noslodze pielikumā

Treniņi un pasākumi

grafiks novembris

Treniņu iespējas

      Olimpiskais centrs Rēzekne neorganizē futbola treniņus, taču pie mums darbojas Rēzeknes pilsētas Sporta pārvaldes Bērnu un jaunatnes sporta skolas futbola nodaļa, kurā ir iespējams trenēties. Futbola laukumā vienlaicīgi var trenēties vairākas grupas, jo laukumu var sadalīt mazākos laukumos.

Futbola laukumam iekšējas kārtības noteikumi