Futbola laukums

Mākslīgā seguma futbola laukums ar mākslīgu apgaismoju un skatītāju tribīnēm nodrošina pilnvērtīgu treniņu, sacensību un sporta pasākumu rīkošanas procesa realizēšanu āra apstākļos neatkarīgi no gada laika.

960

Skatītāju vietas tribīnēs

110 x 74

Laukuma izmērs metros

Treniņu iespējas

Olimpiskais centrs Rēzekne neorganizē futbola treniņus, taču pie mums darbojas Rēzeknes pilsētas Sporta pārvaldes Bērnu un jaunatnes sporta skolas futbola nodaļa, kurā ir iespējams trenēties. Futbola laukumā vienlaicīgi var trenēties vairākas grupas, jo laukumu var sadalīt mazākos laukumos.

Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes Bērnu un jaunatnes sporta skolas Futbola nodaļas audzēkņi trenējas bezmaksas saskaņā ar iesniegtiem un saskaņotiem grafikiem.

Ātrai piekļuvei

Aktivitātes
Cenas
Fotogrāfijas
Noteikumi

Futbola laukuma aktivitātes

Futbola laukuma cenrādis

Viss laukums

Lielā laukuma īre

€ 72.60 / stunda
vai
€ 87.00 / stunda
(ar apgaismojumu)

Puse laukuma

Mazā laukuma īre

€ 30.25 / stunda
vai
€ 43.50 / stunda
(ar apgaismojumu)

1 m2

Reklāmas m2 īre

€ 40 / mēnesis
vai
€ 10 / pasākums

*cena ir bez reklāmas izgatavošanas, uzstādīšanas, apkopes un gaismas reklāmu elektroenerģijas lietošanas izmaksām.

Iznomāšana pasākumiem

€ 435.60 / pasākums

Skaņas iekārtu noma

€ 15 / pasākums
vai
€ 2.5 / stunda

Nojumes, telts noma

€ 10 / pasākums

SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” administrācija ir tiesīga piemērot apjoma u.c. atlaides, pusēm vienojoties.

Futbola laukuma fotogrāfijas

Futbola laukuma iekšējas kārtības noteikumi

 1. Futbola laukumā stingri aizliegts:
  1. lietot alkoholiskos dzērienus un narkotiskās vielas;
  2. ienest šaujamieročus un citu veidu ieročus, kā arī sprāgstvielas;
  3. ienest visa veida metāliskus vai koka priekšmetus, ko varētu izmantot kā ieroci duršanai;
  4. ienest un izmantot jebkura veida pirotehnikas priekšmetus;
  5. ienest un izmantot lāpas un tām līdzīgus priekšmetus;
  6. ienest un izmantot dūmu sveces;
  7. izvietot, rakstīt, izteikt nacionalitāšu cieņu aizskarošus, necenzētus vārdus saturošus saukļus;
  8. ienest un lietot jebkura veida dzērienus vai ēdienus stikla tarā;
  9. ienest un lietot dzērienus vai ēdienus metāla iepakojumā;
  10. ienest un lietot atspirdzinošus dzērienus plastmasas vai kartona iepakojumā, kura tilpums pārsniedz 1 litru. Pie pārbaudes, kas tiek veikta ieejot futbola laukumā, jebkura veida iepakojumam, kura tilpums pārsniedz 1,5 litru, obligāti jābūt attaisītam un korķiem atsavinātiem;
  11. smēķēt futbola laukuma teritorijā;
  12. ierasties futbola laukumā alkohola vai narkotisko vielu reibumā;
  13. izspļaut košļājamo gumiju zemē vai uz futbola laukuma skrejceļa seguma;
  14. ēst saulespuķu, ķirbju sēklas, to apvalku spļaujot zemē;
  15. bojāt aprīkojumu, apstādījumus, futbola laukuma mākslīgo segumu;
  16. ievest suņus, izņemot suņu sacensības;
  17. iebraukt futbola laukuma teritorijā ar transporta līdzekļiem bez saskaņošanas;
  18. braukt pa stadiona futbola laukumu un skrejceļiem ar velosipēdu, skrituļdēli un citiem pārvietošanās līdzekļiem;
  19. iekļūt futbola laukuma teritorijā rāpjoties pāri žogam vai vārtiem.
 2. Sacensību laikā nepārvietoties pa skrejceļu, sektoriem, futbola laukumu.
 3. Nepiesārņot futbola laukuma teritoriju. Atkritumus izmest atkritumu urnās.
 4. Bez ierunām izpildīt sacensību organizatoru, futbola laukuma darbinieku, kārtības sargu norādījumus.
 5. Sacensību laikā ievērot kulturālas uzvedības normas.
 6. Traumu gadījumā griezties pie dežurējošā medicīniskā personāla.
 7. Neizmantot sporta objektus bez atbildīgās personas klātbūtnes, izņemot saskaņotus ar SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” administrāciju individuālos treniņus.

Par šo noteikumu neievērošanu izraida no futbola laukuma teritorijas vai pārkāpējiem piemēro administratīvo sodu pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes 31.07.2006. saistošiem noteikumiem Nr.20 “Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi”.

Papildus noteikumi sakarā ar COVID-19

Ar mērķi samazināt Covid-19 izplatīšanos, SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne” iekšējas kārtības noteikumi tiek papildināti ar sekojošiem punktiem:

 1. Apmeklētāju pienākumi, atrodoties OCR telpās 
  1. Ievērot 2 metru distanci no citiem apmeklētājiem un darbiniekiem; 
   1. Distances prasības neattiecas uz vienā mājsaimniecībā dzīvojošajiem, kā arī uz divām personām individuālajā treniņā; 
  2. Ievērot roku higiēnas prasības (izmantot siltu ūdeni, šķidrās ziepes, dezinfekcijas līdzekļus);
  3. Obligāti jāvalkā sejas un deguna aizsegi;
  4. Ievērot inventāra lietošanas prasības, dezinficēt pēc lietošanas trenažieri un inventāru;
  5. Ierasties uz konkrētu apmeklējuma, nodarbību laiku.
  6. Pirms ieejas OCR visiem apmeklētājiem būs jāuzrāda attiecīgais QR kods, jeb COVID19 sadarbspējīgo sertifikātu,  un  personas apliecinošu dokumentu. 
  7. Pakalpojumu iegāde (kases čeks, abonements, līgums) apliecina, ka apmeklētājs ir iepazinies ar OCR iekšējās kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.
 2. Aizliegts
  1. Apmeklēt OCR, ja ir elpceļu infekcijas slimības simptomi (drudzis, klepus, elpas trūkums), ja uz personu attiecas pašizolācijas, karantīnas vai izolācijas nosacījumi; 
  2. Izmantot ar aizliegumu marķētās dušas un trenažierus; 
  3.  Organizēt koplietošanas dzērienus un uzkodas. 
 3.  OCR aicina 
  1. Ierasties sporta tērpā, nomainīt apavus un atstāt somu norādītās vietās un neizmantot garderobes un dušas, kur noteiktos laikos varētu būt lielāks cilvēku pieplūdums; 
  2. Riska grupā esošās personas un personas vecākas par 65 gadiem apmeklēt tikai tās nodarbības un telpas, kurās ir neliels cilvēku skaits; 
  3. Izmanto bezskaidras naudas norēķinus. 
 4. Apmeklētāju pienākumi garderobēs un dušās 
  1. OCR ģērbtuves dušas izmanto ne ilgāk kā 10 minūtes pēc nodarbības; 
   1. Vēlams atturēties no dušu izmantošanas, lai neradītu liekus inficēšanās riskus un “sastrēgumus” garderobē;
  2. Garderobes izmanto ne ilgāk kā 15 minūtes, kopā rēķinot pirms un pēc nodarbības. 
 5. Trenažieru zāle un aerobikas zāle 
  1. Telpā nedrīkst atrasties vairāk par 13 cilvēkiem vienlaikus. Instruktors var likt klientam uzgaidīt, līdz apmeklētāju skaits samazinās, kā arī organizē ieiešanu / iziešanu no telpas, ievērojot distancēšanās prasības; 
  2. Klienti ir atbildīgi par trenažieru un vingrošanas rīku dezinfekciju pirms un/ vai pēc to lietošanas;
  3. Klienti ievēro marķējumus; 
 6. OCR tiesības 
  1. Izraidīt no OCR telpām klientu, kurš neievēro iekšējās kārtības noteikumu prasības, nekompensējot apmeklējuma izmaksas. 
 7. Citi noteikumi: 
  1. OCR veic klientu reģistrāciju (vārds, uzvārds, kontaktinformācija), nenodot datus trešajām personām, izņemot epidemioloģiskajai izmeklēšanai šādas nepieciešamības gadījumā; 
  2. Klients uzņemas pilnu atbildību par OCR iekšējās kārtības noteikumu, to papildinājumu un Ministru kabineta noteikumu un likumu ievērošanu, kas reglamentē Covid-19 izplatības ierobežojumus.